Logo Miasta i Gminy Połaniec
Powróć do: Dla Mieszkańca

Ochrona środowiska

OCHRONA_ŚRODOWISKA_2007-2018 

Położenie Miasta i Gminy Połaniec w obrębie obszarów odznaczających się urozmaiconą rzeźbą terenu, różnorodną roślinnością i gatunkami zwierząt, o bardzo dużych walorach widokowych, rekreacyjnych, turystycznych i jednocześnie zachowane w bardzo dobrym stanie środowisko naturalne sprawiają, że nie można pozostać obojętnym wobec tych walorów przyrodniczych. Powyższe względy przyczyniły się do podejmowania przez samorząd działań służących ochronie środowiska oraz przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju. Realizacja inwestycji wpływających znacząco na poprawę życia mieszkańców odbywa się w zawsze w szacunku do środowiska naturalnego i rozumieniu jego praw, tak aby zrównoważony rozwój nie był przeszkodą w zachowaniu naturalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych – jako nieprzemijającego kapitału dla przyszłych pokoleń. Powróćmy do historii działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska i zobaczmy ile w przeciągu ostatnich lat podjęto różnorodnych kroków w tym zakresie. Informacje podsumowujące ochronę środowiska w Mieście i Gminie Połaniec rozpoczynamy od 2007 roku do chwili obecnej. Przegląd będzie pojawiał się w zestawieniu rocznym.

Pliki do pobrania:

Ochrona Środowiska 2018
Format: pdf, 8.59 MB
Ochrona Środowiska 2017
Format: pdf, 5.45 MB
Ochrona Środowiska 2016
Format: pdf, 4.77 MB
Ochrona Środowiska 2015
Format: pdf, 11.29 MB
Ochrona Środowiska 2014
Format: pdf, 9.4 MB
Ochrona Środowiska 2013
Format: pdf, 24.73 MB
Ochrona Środowiska 2011
Format: pdf, 5.74 MB
Ochrona Środowiska 2010
Format: pdf, 8.55 MB
Ochrona Środowiska 2009
Format: pdf, 13.26 MB
Ochrona Środowiska 2008
Format: pdf, 16.79 MB
Ochrona Środowiska 2007
Format: pdf, 10.92 MB